Hej, välkommen till addhub social crm!

AFFÄRSPLATTFORM FÖR

PRIVATPERSONER använder AddHud helt kostnadsfritt. Skapa ett konto här. 

ETT PRIVAT ADDHUB konto erbjuder möjlighet att hantera beställningar, offerter och fakturor samt kommunicera med sina företagskontakter.

FÖRETAG skapar ett konto på AddHub helt konstadsfritt. Skapa ett konto här.

ETT FÖRETAGSKONTO erbjuder möjligheten att skapa och hantera affärer och relationer.

HEMSIDA & E-HANDEL

LÖSNINGAR FÖR FÖRETAG

VI SKAPARA ER HEMSIDA med intigrerad e-handel där beställningarna sparas på ert konto. Möjlighet att skapa avancerade prislistor med och samla in den information som behövs för att genomföra beställningen. Funktionalitet för att hantera ROT & RUT finns.

EN BLOGG har blivit en självklar del för företag som vill ha en uppdaterad och aktuell webbsida. Post blogginlägg till er hemsida och till era kunders profilsida direkt från AddHub.

ATT SAMLA INFORMATION på olika sätt är av yttersta vikt för de flesta företag. Skapa formulär med den information som ni vill samla in och lägg ut den på er hemsida eller bifoga i ett mail.

FÖR PRIVATPERSONER blir det en enkelt och tydligt sätt att beställa och hantera en tjänst då priset basearas på vald tjänstetyp, plats, utförare och tid. Det går även enkelt att läs om tjänstens vilkor samt om-/ och avboka genom plattformen.

#E-HANDEL #FORMULÄR #BLOGG #BESTÄLLNINGAR

CRM

SOCIAL CRM

ADDHUB SOCIAL CRM inluderar vanlig funktionalitet såsom register över kontakter och företag. Skapa och hantera listor för att få en bättre överblick vem som ska få vilken information.

LIVE CHAT, DELADE MAPPAR OCH REGISTER är den del som står för den sociala delen i plattformen. Vi vet att en personlig kontakt med kunder och leverantörer skapar inte bara tryggare affärer utan skapar långvariga relationer.

FÖR PRIVATPERSONER skapar detta ett tryggt sätt att köpa tjänster. Överenskommelser sparas i dokument och i chatflödet istället för muntliga överenskommelser.  Det förenklar även möjligheten att ställa en fråga, ändra i en beställning eller att göra en ny beställning. 

#CRM #LIVE CHAT #DELADE MAPPAR 

AFFÄRSSYSTEM

KRAFTFULLT AFFÄRSSYSTEM

FRÅN LEAD TILL KUND kan ni följa genom registren leads, offerter, beställningar och fakturor som samtliga både har vanlig registervy och flödesvy beaserad på status.

UNIKT INFORMATIONSBEHOV är inte ett problem då vi kan skapa de register som ni behöver. 

SKICKA MAIL direkt från systemet med din mailadress och din mailsignatur. Mail sparas på respektive kontakts och företags kundkort. För att effektivicera arbetet kan mailmallar och textfraser skapas. 

KALENDER OCH ATT GÖRA funktioner finns och kan kopplas till medarbetare, kontakter och företag. 

DOKUMENT OCH BILDER sparas i register och kan enkelt delas med medarbetare eller andra användare. 

LOGGEN visar vem som har gjort vad på plattformen.#SÄLJFLÖDE #UNIKA BEHOV #MAIL #LOGG

FÖRETAGSINKÖP

INKÖP OCH RELATIONER

FÖRETAG  SAMARBETAR och köper produkter och tjänster från andra företag. Företagets beställningar, mottagna offerter och leverantörsfakturor sparas i plattformen.

PROJEKT kan disskuteras och planeras mellan olika företag med hjälp av chatten och projektregistret. 

DINA AFFÄRSKONTAKTER finns i er chattlista och konversationer kan kopplas till ett företag, projekt, beställning, offert eller faktura. #INKÖP #PROJEKT #AFFÄRSKONTAKTER #CHAT

KUNDCASE

MARTINA UTBILDNING 

Barnsjukhuset Martina startar ett utbildningsföretag där spacialistläkare inom barnmedicin skall erbjuda utbildningar för vårdpersonal inom öppenvården.

AddHub löste följande behov:

  • Hemsida med intigrerat bokningssystem och blogg 

  • Inloggning för samtliga studenter med möjlighet att chatta och ta del av delat studiematerial

  • Övergripande flödesschema över potentiella studenter, blivande studenter och nuvarande studenter

  • Mail direkt från plattformen till enskilda studenter eller till listor med deltagare

  • Logg på varje students kontaktkort där basinformation, chat, anteckningar, bokningar, kalender, dokument och mycket mer finns sparat.

© Copyright 2020 AddHub.com - All Rights Reserved